Rasashram Siddha Dravya KsharProduct_CodeProduct_NamePackingRate
4641Chosath Prahari Peepar10 gms40.00