Rasashram Patented MedicinesProduct_CodeProduct_NamePackingRate
9384Rasashram Hirakprash Avaleh1 kg1410
9011Rasashram Anagraj Pills30 Tab200.00
9021Rasashram Ashtamrit Yog kalp40 Pills55.00
9031Rasashram Arshonil Pills50 Pills75.00
9032Rasashram Arshonil Pills100 Pills145.00
9041Rasashram Kusthajeet Pills80 Pills105.00
9051Rasashram Gas Shaman Pills50 Pills50.00
9052Rasashram Gas Shaman Pills100 Pills90.00
9061Rasashram Guler Pills50 Pills80.00
9091Rasashram Tripura Pills40 Pills65.00
9121Rasashram Nari Ranjan Avaleh250 gms140.00
9122Rasashram Nari Ranjan Avaleh500 gms270.00
9131rasashram navratna chintamani pills10 Pills360.00
9132Rasashram Navratna Chintamani Pills20 Pills700.00
9141Rasashram Peracil Pills40 Pills50.00
9151Rasashram Pactora Pills20 Pills240.00
9161Rasashram Fatless Pills60 Pills100.00
9171Rasashram Bal Sogthi1 piece30.00
9181Rasashram Makartone10 Pills350.00
9191Rasashram Siddha Madnodaya Pills30 Tab200.00
9201Rasashram Mardejam Avaleh250 gms140.00
9202Rasashram Mardejam Avaleh500 gms260.00
9221Rasashram Madhunil Pills30 Pills195.00
9222Rasashram Madhunil Pills60 Pills380.00
9251Rasashram Rasamrit Pills20 Pills75.00
9252Rasashram Rasamrit Pills60 Pills200.00
9261Rasashram Rajmalini Pills20 Pills115.00
9262Rasashram Rajmalini Pills60 Pills320.00
9271Rasashram Leucasom Pills60 Pills75.00
9281Rasashram Vat Kesari Avaleh250 gms120.00
9282Rasashram Vat Kesari Avaleh500 gms230.00
9291Rasashram Vat Kesari Gutika60 Pills90.00
9301Rasashram Vatkesari Taila50 ml70.00
9302Rasashram Vatkesari Taila100 ml130.00
9311Rasashram Siddha Kayakalp Raasayan20 pills130.00
9312Rasashram Siddha Kayakalp Raasayan60 pills360.00
9321Rasashram Siddha Pransudha Kalp20 pills80.00
9322Rasashram Siddha Pransudha Kalp60 Pills220.00
9351Rasashram Siddha Swasantak Kalp50 pills100.00
9361Rasashram Sulex80 gms60.00
9371Rasashram Swaskasari Avaleh250 gms120.00
9381Rasashram Hirakprash Avaleh125 gms200.00
9382Rasashram Hirakprash Avaleh250 gms380.00
9383Rasashram Hirakprash Avaleh500 gms730.00
9391Rasashram Hexoline Oil25 ml45.00
9073Rasashram Chachh Masala1 Kg225.00
9162Rasashram Fatless Pills120 Pills190.00